currency
USDC/USDT

1 USDT
0.2478713 USDC
$0Nov 28, 2022
TVL
Volume
Fee
TVL$21.12
10.56 USDC
42.6 USDT
24h fees$0
24h Volume$0